Jamiyatning 2021-yil 4-chorak va 2022-yil 1-chorak faoliyati ko'rsatkichlari