Jamiyat tomonidan o‘z aksiyalarining sotib olinishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar